• تهران، خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، پلاک ۱۱۵، واحد ۱۸

روغن ترانسفورماتور

روغن ترانسفورماتور کلاس ۲   مطابق IEC-60296 I مخصوص ترانسفورماتورهای قدرت ..